دختر خندون

write your name

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 10:09 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
حتما ببینین :)
قدیمی اما نایس :)[http://www.aparat.com/v/WmuXQ]مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 10:16 ب.ظ

...... I Won't Apologize

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:37 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
You had me to get her.
تو منو داشتی که اونو به دست بیاری

And here, I thought it was me.
و این جا من فکر می کنم این من بودم

I was changin', arrangin' my life to fit your lies.
من تغییر کردم زندگیم رو مرتب کردم تا شایسته ی دروغای تو باشه

It's all said and all done.
این همه ی اون چیزیه که گفته شد و انجام داده شد

I gave it all for the long run.
من همه ی اینا رو دادم برای یه دویدن طولانی

Can she say the same thing?
اون دختره هم میتونه چیزایی مثل اینو بگه؟

I guess this is good bye and good luck.
من حدس میزنم این یه خدافظ و موفق باشیِ


I can't be what you want me to be.
من نمیتونم کسی باشم که تو ازم می خوای


I'm sorry for changing.
من برای عوض شدنم متاسفم

I'm sorry it had to be this way.
من متاسفم باید این راه رو داشته باشم

Believe me, it's easier just to pretend.
منو باور کن این آسون تر از وانمود کردنه

But, I won't apologize for who I am.
اما من نمی خوام برای چیزی که هستم معذرت خواهی کنم

No, no.
نه نه

Remember the time when you said you were out with your best friend.
زمانی رو به یاد بیار که گفتی با بهترین دوستت بیرونی

But it wasn't the best friend that you know I thought you meant and
اما اون دوست صمیمیت نبود و میدونستی که من فکر می کنم تو میفهمی

I used to assented, I didn't know I could be free.
من عادت کرده بودم راضی باشم اما من نمیدونستم که میتونم آزاد باشم

But I am, and I won't go back 'cause you so don't deserve me.
اما من هستم و نمی خوام برگردم چون تو لیاقت منو نداری


I don't even wanna be her.
من حتی نمی خوام اون باشم

I'm sorry for changing.
من برای عوض شدنم متاسفم

I'm sorry it had to be this way.
من متاسفم باید این راه رو داشته باشم

Believe me, it's easier just to pretend.
منو باور کن این آسون تر از وانمود کردنه

But, I won't apologize for who I am.
اما من نمی خوام برای چیزی که هستم معذرت خواهی کنم


I thank you for this hopeless war
من ازت به خاطر این جنگ ناامید کننده ممنونم

Cause through the pain now I'm stronger than before.
چون با این درد من الان قوی تر از قبل هستم

Now I'm more.
حالا قوی ترم

I don't need you anymore.
دیگه بهت احتیاجی ندارم

I'm sorry.
من متاسفم

Listen close I won't say this again.
با دقت گوش کن نمی خوام دوباره اینو بگم


I'm sorry for changing.
من برای عوض شدنم متاسفم

I'm sorry it had to be this way.
من متاسفم باید این راه رو داشته باشم

Believe me, it's easier just to pretend.
منو باور کن این آسون تر از وانمود کردنه

But, I won't apologize for who I am.
اما من نمی خوام برای چیزی که هستم معذرت خواهی کنم

I'm sorry for changing.
من متاسفم واسه عوض شدنم

I'm sorry it isn't like it was.
متاسفم که این شبیه اون چیزی که باید باشه نیست

Believe me, it's easier just to pretend.
منو باور کن این آسون تر از وانمود کردنه

But, I won't apologize,
اما من نمی خوام معذرت خواهی کنم

why should I apologize,
چرا من باید معذرت خواهی کنم؟


 No I won't apologize for who I am
نه من نمی خوام برای چیزی که هستم معذرت خواهی کنممثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:44 ب.ظ

...♥

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:35 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود
زندگی جذبه دستی است که می چیند
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچدمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:34 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
کنارت که باشم
کوب کوب قلبم آرام میگیرد
و تو در من انعکاس پیدا میکنی
چه حس خوبیست
این باهم بودن
این منعکس شدن
و زندگی را در آغوش هم لمس کردن
چشم هایت که مهربان باشند
تجربه بی نظیر عشق غیر ممکن نیستمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:34 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
دَرد بُزرگے ـســــت

براﮮ کسـﮯ که مُتوجه نــَبودَنتــ نے ـستــ

پَرپَر شــَوے ...........مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:34 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
✨چقدر تنهایی خوب است !

✨وقتی عشق هایی را می بینی

✨ڪه به دروغ

✨دست هاے یڪدیگر را

✨می فشارند …مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:44 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
خنــــــــــده ام میــگیـــــــــرد....وقتـــــــی پـــس از مدت هــــا بـــی خبـــریبــی آنکــه یـک بــار ســـراغـــی از مـــن بگیـــــریمیگـــویــــی:دلــم بـــرات تنــگ شــدهیــا مــــرا بـه بــازی گـــرفتـــه اییــا معنـــی دلتنگــی را نمــی فهمــــی"دلتنگـــی ات ارزانـــــــی خـــودت"مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:43 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
گاهی سخت می شود …

دوستش داری و نمی داند

دوستش داری و نمی خواهد

دوستش داری و نمی آید

دوستش داری و سهم تو از بودنش

فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت

دوستش داری و سهم تو

از این همه ، تنهایی است ....مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:43 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
"دلتنــــــــــگی"نه با قلـــم نوشته میشود,


نه با دکمـــــه های ســـــــرد کیبــــورد؛


دلتنــــــــگی را با "اشــــــک" می نویسند...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:42 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
ﻗـــﻬـــﺮﻫﺎ
ﺑـــﻬـــﺎﻧــــﻪ ﺍﺳــــﺖ !!! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺐ ﺣﺘﯽ
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ

ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ

ﺩﻟﯿﻠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ !!! ﻭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺮﻭﺩ ...

ﺩﺭ ﺳﭙﻴﺪﯼ ﺭﻭﺯ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺳﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺑﺪ

ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ

ﺳﻴﺎﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ !!!

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑــــﮕــــﺬﺍﺭ ﺑـــﺮﻭﺩ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:41 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
آنگاه
که غرور کسی را له می کنی

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن
غرورش را نشنوی

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده
می گیری

می خواهم بدانم

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی
تابرای

خوشبختی خودت دعا کنی؟مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:40 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بخشی از کتاب بابالنگ دراز اثر "جین وبستر"

جودی عزیزم!…

ما به اندازه خاطرات خوشی که از دیگران داریم

 آنها را دوست داریم

و به آنها وابسته می شویم و هر چه خاطرات خوشمان از شخصی

 بیشتر باشد علاقه و وابستگی ما بیشتر می شود.

پس هرکسی را که بیشتر دوست داریم و میخواهیم بیشتر
 
دوستمان بدارد باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم تا بتوانیم در دلش ثبت شویم…

دوستدارتو: بابالنگ درازمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 07:40 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اگر در " زندگی "
به درب بزرگی رسیدی،
که قفل بر آن بود…
نترس و نا امید نشو…
چون اگر قراربود باز نشود!!
به جای آن دیوار میگذاشتند…
حتما راهی برای باز کردن قفل ها وجود دارد …مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:30 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/478888888888888.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:29 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/rtrdtttttttttt.jpg
ههه :)مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:31 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:20 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/tfutfruyjhtdcr.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:32 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:20 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/ghrt.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:15 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/22222hjmhgf.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:12 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/Ah2222.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:03 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

مغرور و خود شیفته نیستم
اما یاد گرفتم تو زندگی منت کسی رو نکشم
خداحافظی تو فرهنگ لغت من یه جواب داره
بسلامت :)
مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:04 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 08:02 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/999999.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 07:04 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/11111111111111111111111114.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 07:03 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/000000.jpg

دوستان میدونن !مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:41 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/6565.pngمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:40 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/66666666.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:40 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/33333333.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:39 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/22222.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:28 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/111.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:29 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:27 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/faaaaz/11.jpgمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 06:16 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
✘ﻟﺒﺎﺱ✘ ✘ﺷﻠﻮﺍﺭ✘ ✘ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ✘
✘ﭼﺎﯾﯽ ✘ ✘ﻗﻬﻮﻩ ✘ ✘نسکافه ✘ ✘ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ✘ ✘ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ✘
✘ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ✘ ✘ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ✘ ✘ﻓﮑﺮ پشت ﻓﮑﺮ✘ ✘ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ ✘
✘ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ✘ ✘ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ✘ ✘ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ✘
✘ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮاب ✘ ✘ﻧﺖ ✘ ✘همیشه ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ✘ ✘ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ✘
✘ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ پرﺣﺮﻑ ✘
✘ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ✘ ✘ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ✘ ✘ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ✘ ✘ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ ✘
✘ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ✘ ✘ﺳﺎﻋﺖ ✘ ✘ﻋﻄﺮ ✘ ✘ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ✘ ✘ ﻭ..✘
✘ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ✘ ✘ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ✘ ✘ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ✘
✘ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ✘ ✘ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ ✘
✘این ها یعنی من✘ ✘منی ک دیگه هیچی برام مهم نیـــــــــــس✘مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -تعدادکلصفحات : 4 1 2 3 4
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو