دختر خندون

...♥

شنبه 29 اسفند 1394 10:33 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

هــَـر آدََمـــے ↓↑
 یه اِســمے تو زِندِگـیش هَسـت↓↑
 ←کــه هَـروَقت میشنَـوه→
 یــهـو بـے هَـوا دِلِش میــره تو یـه دُنیـا دیگـه ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

شنبه 29 اسفند 1394 10:33 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
یـــه دخـترایی هستــــن✘مغــــرورن✘......
بــه کســــی✘رو ✘نمیــــدن......
زود عصـبـــی میشـــن......
تـایــه چیــزی میگـــی تنــدتنـــد جـواب میـــدن.......
✘لـجـــــبازن✘.......
اینـــارو اذیــت نکنیـــــن.......
اینـــاســـراســــــــر✘احـــســـــــاســــن✘.......
اینـــاهمونایــیـن کــه با یـه آهنـــــگ غمگـیـــن گــریـــه شـــون میگیــره......
و حـتـــی واســـه شخصیــــت✘کـارتـــونی✘دل میســوزونـن......
اینـــارواذیـــت نکنیــــن.......
اینـــا......
✘غـصــــه هــای یـواشــــکــی✘دارن.......مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

شنبه 29 اسفند 1394 10:30 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بـــــهــ بعـــــضیــــام بــــــاسـ گفـــت :

ببـــینـــمــ تـــو رو ...

هــــــــهــ ..
خنــدیـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بروو !!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

:)

شنبه 29 اسفند 1394 07:47 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
سلاااااااااااامم :)
سال 1396 پیشاپیش مبارک D:
یادت باشه من اولین نفری بودم که 96 رو بهت تبریک گفتم :)
هه D:

happy new year :)مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 07:48 ب.ظ

hit the light

پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:43 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/dinner/index.jpg
مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:44 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 27 اسفند 1394 01:14 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
زن که شاعر شود...

یک چیز سر جایش نیست...شاید یک عشق...

شاید یک زندگی ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 01:15 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:49 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
☜هَــمــیــشه
↓↑حَــرفـایے كــه↓
⇦❤عِــشـقِـــت❤⇨
مـوقِــع⇩⇩
↯↯عَــصَــبانیَـــت↯↯
بِـهِـت مــیزَنه رو⬇
✘✘فَـــرامـــوش نکن
چـــون ⇩⇩
⇦♝حَـــقــیـقَـــته♝مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:48 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
☜?اشـــتــباه نگــیــــــر !
وقـــتــے مُـــقـــصــرے و مــعذرت خـــواهـــــــــے
نمـــے کـــنی
↺ اســــمــــــــــش
"غــــــــــــــرور
نـــیست...

عُـــــــقدســـت !!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:43 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:47 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/vg.pngمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:42 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اے کَسانے که ِ هَمش پشت سر ِ مـטּ
حرف میزَنـیـב

عاشقتونَم کہ اینقـבر בرگیر مَنـیـב.مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:41 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
مـــــَـن
⇦⇦فـــقـط⇨⇨
بـه خــدا التمــاس میــکنم
نــه بــنــدش
شــــــــــک نکــــــــــن…ღمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:42 ق.ظ

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:41 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
مغرور ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ..
ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ
ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~
ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:40 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بَعــضـــیـ ها فَقــَــط رَهْـــگُـذرنـــد
از هَمـــــــان اولْ...
میـ آینـــــــد کِهـ برونـــد
میـ آینــــــــد کِهـ نمانــنـد
یـــــادتْ بـــاشَـد
هیچــــ وقـــتْ دل نبندی به بودنـِشــــــانــْــ !!!
چــون وقتــــــی بــــرَونــْـد
تــــــو میـ مانـــی و دلی کِهـ
دیگـــــر تــــــا اَبـــَــد
دل نمیـ شــــود برایــَـتمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 26 اسفند 1394 10:39 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
با غروری از سنگ
سرفراز
از جنگ کشتگانَت
باز آمدی

و ندانستی
که عاقبت
از دختری
شکست می خوری

تنها
در آینه
با چین های بسیار ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 23 اسفند 1394 01:25 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
פֿــســتـﮧ اҐ از تـَظــآهـُـر بـﮧ ایستـــآבگــے !

زور کـِﮧ نیســـت …

בیگـــر نمـے توآنـــــҐ بـے בلیــل بخنــבҐ و بآ لبخنـــבے مسخــرﮧ ..

وآنمــــوב ڪُنــــҐ ڪِـﮧ هَمـــﮧ چیز رو بـﮧ راﮧ اســت ..!

زور ڪِـﮧ نیســـت …

اصــلـا” בیگــر نمی‌خوآهــҐ بـِخَنـــבҐ !مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 23 اسفند 1394 01:20 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
تو گَلوم گیر میڪنه حَرفام جَدیداً...

ڪَلمه ها نیش دارُ زَخمام شَدیداً...

رُویِ تَنَم ڪه جایِ بَخیه نیست...

مَغزَم زَخمیه حَرفام عَجیبن...!¡!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 23 اسفند 1394 01:19 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
❌فِڪ ڪُن...

❌میرے جِلو آیینہ..

❌خُودتو میبینے...

❌لَبخند میزنیـ ...

❌لَبخند نمیزنهـ...!¡!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 23 اسفند 1394 01:19 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
من دو تا دندم خوب کار میکنه .........................

یکی دنده لج ...................
اون یکی دنده چپ ......................
ترمزم ندارم
 فقط گااااااااااااااااااااااااااااااااااازززززززززززززززززززززززززززز.....................
ههمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 23 اسفند 1394 01:18 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
چِشـ ـمامـو میبَندَمـ ... بـہ گِریـہ هآمـ میخَنـ ـدَمـ .. :)مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 21 اسفند 1394 03:47 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
↓هر روز نبوבنت را برروے בیوار خط میڪشم ...

ببین این בیوار בیگه جایے برا خط زבن نـבاره!!!!!!
خوش به حال تو ڪه خوבتو راحت ڪرבے و یڪ خط ڪشیـבے ...
اون هم روے من...!!!!↓مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 05:05 ب.ظ

...♥

جمعه 21 اسفند 1394 03:38 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

⭕دیشَب،گُرگی را دیدم✖
خودکُشی کرده بود✖
✔آخه،حیله گرَی آدما↗
کَلافـش کرده بود⚫↪مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 21 اسفند 1394 03:37 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


☜ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ⇣


ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤــــــــــــــــــــــــــــﺾ ﺍﺳﺖ

ﺩﻟـــــــــ♡ ـــش ﮐﻪ ﻫﯿﭻ...

ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧــﯿﺴـــــــــــــــــــــــــــﺖ

ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ سراغت را میگیرد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧـــــــــــــــــــــــﺪﺍﺭﺩ!....♚مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 05:05 ب.ظ

...♥

جمعه 21 اسفند 1394 03:36 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
■ به سلامتی من■
↹ منی که الان↹
دلم گرفته
✧ و کسی نیست✧
↿ بگه چه مرگته↾
⬇منی که دلخوشیم⬇
◥شده دنیای مـــــجازی◤
◣منی که خوشی◢
⬆بهم نیومده⬆
↶منی که از همه↷
↞رو دست خوردم↠
✌منی که مرحمه✌
دله همه شدممثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 21 اسفند 1394 03:36 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بَدترین کاری کِه مُمکنه درَ حَق کِسی بُکنی،

ایِنه کِه عاشِقش نَباشی و عاشِقش کُنی . . .مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 19 اسفند 1394 06:27 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
✥ آهـــــــــــــای هَـــــــوا !! ✥
بیخــــــودی دو نَـــــفرهــــ نشـــــو...
جـــــوونـــــای امــــــروزی...
# تـــــو كــــار تــــــیمـی اَن #
�نَ احـــــــساس دو نفـرهـ�مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 19 اسفند 1394 06:27 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
↓↑به بعضیا باید گفت↑

این ک پُست ما تُو "4"ساعت ″4″ تا لایک میخوره
و
پُست شما تُو ″4″ ثانیه ∞4444∞ تا【lικε】میخوره

◎●به این معنی نیست ک شما چیزی داری ک ما نداریم●◎

←معنیش اینه ک شما
تلفن عمومی هستی→

◇▼و ما متعلق به افراد خاصیم▼◇

↓↑آره عزیزم↑مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 19 اسفند 1394 06:26 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 19 اسفند 1394 06:27 ب.ظ

...♥

دوشنبه 17 اسفند 1394 06:16 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
علاوه بر GF و BF
یه ZF هم اومده


زاپاس فرند
مواظب خودتون باشید
خیلی هم مُد شده جدیدامثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 17 اسفند 1394 06:14 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
ﺑﻪ ﺳَﻼ‌ﻣَﺘــﮯ ﺍﻭﻧــﮯ ﮐِــﮧِ|
ﻣﯿﺒﯿﻨــﮧ ﻋِﺸﻘِﺶ ﻭﺍﺳــﮧ ﯾﮑــﮯ ﺩﯾﮕــﮧ ﻣـﮯﺧَﻨــﺪﻩ
ﺍﻣــﺎ ﺑــُﻐﺾ ﮔﻠــﻮﺷﻮ ﻗــﻮﺭﺗـــــ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟَﺐ ﻣــﮯﮔــﮧ :
ﻧﮕﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬـــ ﭼﻘــﺪﺭ ﻗَﺸَﻨﮕـــ ﻣــﮯﺧَﻨــﺪﻩ!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -تعدادکلصفحات : 2 1 2
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو