دختر خندون

...♥

جمعه 30 بهمن 1394 01:27 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
قدرت نه دست هیتلر است
و نه دست تمام کسانی که جنگ به پا می کنند…
قدرت دست کسی ست
که میفهمد دوستش داری…مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 30 بهمن 1394 01:26 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://s5.picofile.com/file/8139259592/2_9.gif

این زمستان
گویا
غم پنهان دارد
که در این موعد سرد
عوض برف
به چشمش
نم باران دارد .....
مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 30 بهمن 1394 01:25 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://s5.picofile.com/file/8128751784/3.gif

نبوבنش

نـבیـבنش
یا
واسه همیشه رفتنش
בلیلے نیس واسه ازیاـבبرבنش!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:59 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳـــﺖ...

ﺳـﮑﻮﺗـــ ﻫﻤﯿــﺸﻬــ ﻧﺸــﺎﻧـﻬـ ﺭﺿﺎﯾــﺖ ﻧﯿـﺴﺘـــ
ﺷﺎﯾـــــــﺪ
ﮐﺴــﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻔـــﻪ ﻣﯿﺸــﻮﺩ
ﭘﺸـﺖ ﯾﮑـــ ﺑــﻐـــﺾ! مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:05 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:58 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

☜سلامتـــــــــــی اونی کہ خوشحـــــــــــــــــاله دلمو شکـــــــــــــسته؛

☜ ولــــــــــــــــــــــی

☜نمیدونه اون چیــــــــــــزی کہ شکسته تصویـــــــــــــر زیبـــــــــــــای

 خودش بود کہ تودلـــــــــــــم ساخته بود!

♂حیـــــــــــــف♂مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:10 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:55 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..از

« همـه ڪـωــے »
تـا
« بـے ڪـωــے »
فقط ...
انـבازه ے ...
رفتـن « تــو » فاصله اـωـت ...!!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:01 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:55 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..من از خـבا هیچے نمیخوام...!

جز یه "تو"...یه"من"...
یه جا ڪناره هم واـωـه همیشه......مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:01 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:54 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


بـاعـشقت ڪـه قــבم مـیـزنے بـا آرامـش قــבم بـرבار

عـجله ات بـراے چـیــωـت
تـمام בنـیا ایـنجاـωـت בر בـωــت هاے تـو . . .مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:01 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:54 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..این همه ️"دوستت دارم"

را ..
برای کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟؟؟!
از صدایتان
برای فریاد مهربانی،
از گوش های تان
برای غم خواری،
از دستانتان
برای نیکوکاری!
از ذهن تان
برای راستی و درستی
و از قلب تان
برای عشق ورزی ❤️
استفاده کنید!!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:08 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 28 بهمن 1394 01:58 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


↯یـِہ نـَفَرْ هـَسْ↯#
⇦ڪـِهْ بــایَـבْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ⇨
✍بـایَـבْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ✍
⇦بـایـב ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ⇨
#↯یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ↯#
✍ڪـِهْ بـوבَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میـــבِهْ✍
#↯یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ↯#
⇦ڪـِهْ بــا ڪُلّ בُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ⇨
➣♡ڪـِهْ ڪـلے حـــَسوבَمْ واسـَشْ♡➣
☜♡یـِڪ ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ♡☞
❥یـِهْ نــــــَفـَـــ➣ــــــرْ هَسْ ڪـِهْツ
❥نـَبــاشـِہْ مـَـــنَـــ➣ـــــمْ نیســـْتَممثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 بهمن 1394 01:59 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 28 بهمن 1394 01:56 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


چرا هیچ چیز

همین حالا که بایدباشد،
نیست!؟مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 بهمن 1394 01:57 ب.ظ

...♥

سه شنبه 27 بهمن 1394 09:57 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..وانمود کردن به دوست داشتن کسی که دوستش نداری

از وانمود کردن به دوست نداشتن کسی که دوستش داری سخت تره!!!
قبول داری؟؟؟؟؟مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 بهمن 1394 01:40 ب.ظ

...♥

سه شنبه 27 بهمن 1394 02:27 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
عشق یک اتفاق است ، نه انتخاب !

اگر انتخاب باشد
با یک اتفاق از بین می رود !مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 بهمن 1394 10:05 ب.ظ

...♥

سه شنبه 27 بهمن 1394 02:26 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..مهربان باش

و به هر کسی میرسی لبخند بزن !
تو نمی دانی به آدمها چه می گذرد ،
شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد
و آنها بسیار به آن محتاج باشند ؛
انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند�مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 بهمن 1394 09:59 ب.ظ

...♥

یکشنبه 25 بهمن 1394 04:45 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


↯یـِہ نـَفَرْ هـَسْ↯#

⇦ڪـِهْ بــایَـבْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ⇨
✍بـایَـבْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ✍
⇦بـایـב ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ⇨
#↯یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ↯#
✍ڪـِهْ بـوבَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میـــבِهْ✍
#↯یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ↯#
⇦ڪـِهْ بــا ڪُلّ בُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ⇨
➣♡ڪـِهْ ڪـلے حـــَسوבَمْ واسـَشْ♡➣
☜♡یـِڪ ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ♡☞
❥یـِهْ نــــــَفـَـــ➣ــــــرْ هَسْ ڪـِهْツ
❥نـَبــاشـِہْ مـَـــنَـــ➣ـــــمْ نیســـْتَممثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:50 ب.ظ

...♥

یکشنبه 25 بهمن 1394 04:41 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..ᓄـوے یهِ دُختَر با اَرزش تَرین چیزیهِ کهِ داره...

 خیلے ωـَخت ᓄـیتونهِ خودشو رآضے کنهِ کهِ اونآرو کوتآه کنه...
 اـᓄــــــآ وَقتے این کآرو ᓄـیکنهِ
 یَعنے اینکهِ ᓄـیتونهِ قیدِ خیلے چیزارو بِزَنه..  مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:52 ب.ظ

...♥

یکشنبه 25 بهمن 1394 04:19 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..♫♫♫

دمــش گرم
انقد اضافه کاری این اواخر داشت که نمیشد جمعش کرد
رفت رابطه رو کمش کرد
ولی باز دمش گرم
وجودمو پُر از تنش کرد
گفت نمیخوامت من عشقم
اوایل سخت بود برام ولی بعد افتاد از چشمم
اولا خوب تهش بد
هی منو سرزنش کرد
خدا میدونه که این روزا با کیا میشه اون سرش گرم ....

شدم یه آدم شر
که بخاطرش با همه شهر
در افتادمو آخرشم
همه جا نشست گفت آدمشم
واسم سخته باورشم
مریدشم تا تهشم
آخه بهش قول داده بودم از زندگیش پا نکشم
چون منو دوستم داشت
قشنگ بود پوزخنداش
بودم شب و روز همراش
چشم ازم زود برداش
دل ِ من غصه نخور گریه نکن خونسرد باش.......

مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:49 ب.ظ

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 05:07 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 09:35 ب.ظ

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 05:02 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
آﻧـﻘـــﺪﺭ ﺑــﮧ ﺧــﻮﺍبــﮩــﺎﯾــﻢ ،،،
ﺳـــﺮڪ ﻧــڪــﺶ ،،
ﻣـــﺮﺍ ڪــﮧ ﻣـــﮯ شـﻨــﺎﺳـــﮯ ،،
ﺯﻭﺩ ﻭﺍﺑـﺴـﺘــــﮧ ﻣــﮯ شـــﻮﻡ ،،
ﺷـﺎﯾــﺪ ﯾــڪ ﺷــﺐ ،،
ﺗـﺼـﻤـﯿـــﻢ ﮔـﺮﻓـﺘـــﻢ ،،
ﺑـــﺮﺍﮮ ﻫـﻤـﯿــﺸــﮧ ﺑـﺨــﻮﺍﺑـــﻢ ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 05:03 ب.ظ

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 05:02 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
نَــپُرسْ اَز نَبْــوٌدَنَـمْ...

اِیْـنْ رِوزْهٰا خُـودَم✋

هَــمْ بِـه طَـرْزِ عَـجِیبْی مُــزاحِـمِ خُـوْدَمْ هستم...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 01:24 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوستم داری؟

بگو اندازه ای که هستی
اگه پرسید تا کی دوستم داری؟
بگو تا وقتی هستی
اگه پرسید چقد بهم اطمینان داری؟
بگو همون قد که خودت بهم اطمینان میدی

" تا بدونه تا زمانی با ارزشه که با ارزشهات احترام میذاره "مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 04:53 ب.ظ

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 01:23 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

مردن ؛


نه سم می خواهد ...

نه طناب دار ...

فقط کافیست

حواست به من نباشد ...!!!مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 04:56 ب.ظ

...♥

جمعه 23 بهمن 1394 01:22 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
کمی برف...

یا یخ...
با شال و کلاه...
و ...
دستان گرم تو...

چه تضاد دراماتیکی!
می شود من...
آدم برفی...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 04:52 ب.ظ

:|

پنجشنبه 22 بهمن 1394 11:37 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..I hate high school :/مثل اینکه : :/
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 بهمن 1394 11:38 ق.ظ

...♥

پنجشنبه 22 بهمن 1394 10:57 ق.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/rain-8.gif

ببار باران
بگذار اشک هایم غریبه نباشند ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 بهمن 1394 10:58 ق.ظ

...♥

چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:11 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..از " تو " ...


به کجا ...

شکایت ببرم ...؟!

اینجا ...

همه طرفدار " تو "
هستند ...

" قلبم " ...

" روحم " ...

" قلمم " ...!!!


------------------------------------------------------

پ ن : قالبم باحال شده :) نه ؟مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:38 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:08 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..ای کاش دلـم

برای دلـی در تپش نبود !

جانـم رسید به لـب ،
ازین حس ِّ عـاشـقی ...مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:10 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:07 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..مردم

دوست دارند شعر بخوانند
اما
عاشقانه
کوتاه
ساده
پس بی مقدمه
سرت را روی سینه ام بگذار
مردم عجله دارند
باید خیلی زود بگویم
چقدر دوستت دارممثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:10 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:06 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپَرند
اما همین که میروی...
تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند ثانیه های بی تـ❤ـو ... !مثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 بهمن 1394 08:10 ب.ظ

...♥

سه شنبه 20 بهمن 1394 10:30 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/barge/uuuuuuuuuuuu.pngمثل اینکه : -----♥
آخرین ویرایش: - -تعدادکلصفحات : 2 1 2
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic