تبلیغات
♡ Ş๓iliຖງ ງirl ♡ - ...
دختر خندون

...

سه شنبه 28 فروردین 1397 08:19 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اقاااا فنه modern talking شدم D:
×دوستان اشاره میکنن خیلی شیک به گا رفتی -_-....
#رحمت مدرن تاکینگ گوش میدعععع ♡
#your my heart your my soul
#no face no name no number
#brother louie

--------------------

متن و ترجمه آهنگ برادر لویی مدرن تالکینگ

-----------------------

Deeep, love is a burning fire

عشق عمیق آتشی سوزان است

Stay, cause then the flames grow higher

بمان تا شعله های آن فروزان تر گردد

Babe, don’t let him steal your heart

عزیزم اجازه نده تا قلبت را برباید

It’s easy, it’s easy

و این آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever

دختر، این بازی نمی تواند تا ابد ادامه یابد

Why can not live together

چرا ما نتوانیم در كنار هم زندگی كنیم

Try, don’t let him take your love from me

سعی كن و نگذار او عشقت را از من بگیرد

You’re not good, can’t you see brother Louie

تو هم منزه نیستی، مگر برادر (روحانی) لویی را نمی بینی

Im in love set you free

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Only love breaks her heart brother Louie

وتنها عشق است كه قلبش را نرم می كند برادر لویی

آه بگذار اینگونه باشد لویی

Only love’s paradise

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی، لویی، لویی

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Oh, let it Louie

آه بگذار اینگونه باشد لویی

She’s undercover

او پوشیده است

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی لویی لویی

Oh, doing what he’s doing

.آه چنان كن كه او می كند

So, leave it Louie

پس رهایش كن لویی

Cause I’m a lover

چون من عاشق هستم

Stay, cause this boy wants to gamble

بمان چون این پسر قصد قمار دارد

Stay, love is more than he can handle, girl

بمان، چون عشق فراتر از سیره اوست، دختر جان

Oh, come on stay by me forever, ever

آه، بیا وتا ابد با من بمان، برای همیشه

Why does he go on pretending that his love is never ending

چرا او تظاهر می كند كه عشقش بی پایان است

Babe, don’t let him steal your love from me

عزیزم، نگذار او عشق تو را به من برباید


----------------------------

آره و اینا :/♥

مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 فروردین 1397 02:10 ب.ظ  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر